Contact us
MENU

61

turbines installed and connected to the grid

152m

height of wind turbines

Dec 2017

construction completed

170 000

homes powered
Wind Turbine Facts
FAQs

Community Newsletter October 2016

Sowat 38 leerlinge van HOËRSKOOL LOERIESFONTEIN het op 27 September die geleentheid gehad om as deel van ’n loopbaanbewusmakingsinsiatief die Loeriesfonteinen Khobab-windplase te besoek.

Khobab_and_Loeriesfontein_Windfarms_Newsletter_October_2016