Contact us
MENU

61

turbines installed and connected to the grid

152m

height of wind turbines

Dec 2017

construction completed

170 000

homes powered
Wind Turbine Facts
FAQs

NAVORSINGSPROJEK HELP OM LIG TE WERP OP VAARDIGHEDE

April 2023.

’n Navorsingsprojek vir maatskaplike ontwikkeling, in die klein Noord-Kaapse dorpie Loeriesfontein, het gehelp om lig te werp op die gemeenskap se heersende geslagsdinamika en belangstellings. Die studie het bevind dat inwoners ‘n sterk belangstelling in praktiese vaardigheidsgebaseerde velde het, wat lei tot die bekendstelling van skoolprogramme wat in lyn is met die gemeenskap se belange, wat leerders toelaat om hul vaardighede te kweek en te verbeter.

“Die gemeenskap is die tuiste van geskoolde werkers wat hul bestaan verdien deur skaapboerdery, skrynwerk en messelwerk. Ten spyte van hul praktiese kundigheid het baie egter nie die kwalifikasies vir hul gewenste beroepe nie, en daarom help ons om skoolprogramme in te stel wat aan hul belangstellings en vermoëns voorsien. Dit is ons hoop dat hierdie programme leerders in staat sal stel om hul passies in loopbane te omskep,” het Vanessa Fredericks, Ekonomiese Ontwikkelingsbestuurder vir Loeriesfontein en Khobab-windkragaanlegte, wat hierdie uitgebreide navorsingsprojek gefinansier het, gesê.

Hoërskool Loeriesfontein het vanjaar sy landbou-, drama-, gimnasium- en leesdepartemente uitgebrei met die hulp van Neuro-Link, die implementeringsvennote. Hierdie intervensies help om leerders meer bloot te stel en aandag te gee in nuwe velde en areas van belangstelling, soos deur die navorsing aan die lig gebring. Verder neem Neuro-Link lede van die plaaslike gemeenskap in diens om te help met die implementering van hierdie projek.

Hierdie navorsingsprojek is onder jong vroue en mans uitgevoer en het oor die algemeen gehelp om die begrip van geslagsverhoudings te verbeter. Die projek, wat deur plaaslike jeug geïmplementeer is, onder leiding van die Universiteit van die Vrystaat, het ten doel gehad om geslagsgelykheid te bevorder en het reeds gehelp om te verseker dat maatskaplike projekte wat in hierdie gemeenskap geïmplementeer word, geskik is en volhoubare ontwikkeling aanmoedig wat jong vroue bemagtig.

“Om aan hierdie navorsing deel te neem was ‘n belangrike stap in die rigting van die skep van ‘n inklusiewe omgewing waar vroue, soos ek, hul ambisies sonder beperkings kan najaag,” het een van die navorsingsdeelnemers, Marita Kammies, afgesluit.