Contact us
MENU

61

turbines installed and connected to the grid

152m

height of wind turbines

Dec 2017

construction completed

170 000

homes powered
Wind Turbine Facts
FAQs

KENNISGEWING

Mainstream (MAMSA) nooi u namens die windplase hartlik uit na ‘n gemeenskapsvergadering

Datum: 20 Junie 2024

Tyd: 18h00

Lokaal: Loeriesfonteingemeenskapsaal

Uitnodiging