Contact us
MENU

61

turbines installed and connected to the grid

152m

height of wind turbines

Dec 2017

construction completed

170 000

homes powered
Wind Turbine Facts
FAQs

ANTI-DWELMMISBRUIK PROGRAM

Julie 2023.

’n Maatskaplike ondersteuningsveldtog, wat daarop gemik is om individue binne die Loeriesfontein-gemeenskap by te staan wat met dwelmmisbruik sukkel, is onlangs van stapel gestuur. Die veldtog poog om gemeenskapslede te bevorder en aan te moedig om positiewe, dwelmvrye lewens te lei sodat hulle produktiewe en verantwoordelike lede van die samelewing kan word.

Befonds deur die Loeriesfontein- en Khobab-windkragaanlegte, in samewerking met SANCA (Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Alkoholisme en Dwelmafhanklikheid), bied hierdie holistiese veldtog pasgemaakte behandelingsdienste om middelmisbruik te voorkom en te bestuur, terwyl dit ‘n veilige en dwelmvrye omgewing bevorder.

“Ons glo daarin om in ons gemeenskap se welstand te belê, en ons is trots om hierdie veldtog teen middelmisbruik te befonds. Ons doelwit is om middelmisbruik te ontmoedig deur gemeenskapslede op te voed oor die gevare van dwelms en alkohol, asook om te motiveer vir voorkoming en rehabilitasie,” het Vanessa Fredericks, Ekonomiese Ontwikkelingsbestuurder vir Loeriesfontein en Khobab-windkragaanlegte gesê.

As deel van die veldtog is ‘n ‘Strengthening Family Programme’ (SFP) ingestel, wat ‘n bewysgebaseerde intervensie is wat bewys het dat dit aansienlik voorkom dat alkohol- en dwelmverslawing onder 10 tot 14-jarige adolessente voorkom wanneer dit behoorlik geïmplementeer word.

Gefasiliteer deur drie gekwalifiseerde SANCA-opleiers, het die SFP-sessies by die Loeriesfontein-Hub plaasgevind, met 11 gesinne uit die gemeenskap wat deelgeneem het. Die sessies het gefokus op die vermindering van gesinsverwante risikofaktore onder adolessente kinders en hul versorgers; om ouers en versorgers te help om koesterende vaardighede aan te leer wat hul kinders ondersteun; onderrig van effektiewe dissipline en leiding; en die jeug ‘n gesonde toekomsoriëntasie en verhoogde waardering vir hul versorgers te gee. Die program het ook die deelnemende jeugvaardighede geleer vir die hantering van stres en groepsdruk.

“Ons is trots daarop dat ons kragte saamgesnoer het met die Loeriesfontein-gemeenskap om dwelmmisbruik te bekamp, gesinne te bemagtig en positiewe transformasies te inspireer. Saam het ons verwagtinge oortref met innemende sessies, entoesiastiese deelname, en ‘n ongelooflike 90% bywoningsyfer. Ons kon ook struikelblokke oorkom en maak ’n blywende impak,” het Nicolene Andries, Maatskaplikewerkbestuurder vir SANCA gesê.